Vraag voor het (digitale) antwoord

Mijn hele leven lang ben ik al nieuwsgierig, altijd op zoek naar hoe iets beter of anders kan. Die nieuwsgierigheid sluit aan op een belangrijke drijfveer: mensen een stem geven die van nature niet de sterkste positie hebben. En daarom ben ik ook zo gefascineerd door de mogelijkheden die technologie kan toevoegen aan de zorg. Technologie klinkt onpersoonlijk en het gebruik ervan roept allerlei begrijpelijke vragen op, maar technologie biedt vooral juist een kans om zorg persoonlijker maken en beter aan te sluiten op de behoefte van mensen.

Technologie kan mensen en informatie bij elkaar brengen. Door digitale zorg kun je een gesprek voeren met de dokter, maar ook met mensen die je er zelf bij wil hebben, zonder afhankelijk te zijn van de locatie. Zonder reistijd en gedoe. 

Nieuwe mogelijkheden, zoals zelfmeting en koppelen van data, kunnen inzicht bieden in je gezondheid, voor jezelf en de dokter. Dit biedt een mooie basis om vervolgens via een gelijkwaardige dialoog te bespreken hoe een ingreep of behandeling kan bijdragen aan jouw gewenste kwaliteit van leven en functioneren. Slim gebruik van data kan overigens ook bijdragen aan het beter organiseren van de zorg. Het biedt bijvoorbeeld sturingsinformatie om de omslag te maken van business intelligence naar augmented intelligence. Hierdoor ontstaan voorspellende algoritmes voor de benodigde inzet van mensen en middelen, zodat daarop gestuurd kan worden. 

Technologie kan een bijdrage leveren aan her voorkomen, voorspellen en verplaatsen van zorg naar de plek waar mensen graag willen zijn. Het gebruik ervan kan de zorg personaliseren en een bijdrage leveren aan de emancipatie van de patiënt en cliënt door hem of haar mede-eigenaar te maken van de informatie en behandeling. Daarvoor is nog wel de essentiële stap nodig dat er veel vaker, voorafgaand aan het toepassen van digitale zorg, de vraag wordt gesteld: voor welke vraag van wie is deze vorm van digitale zorg een passend antwoord? Of liever nog omgedraaid: wat is jouw gewenste kwaliteit van leven en welke mogelijkheden zijn er om daaraan bij te dragen op een fysieke of digitale manier, of een combinatie daarvan? En wat is er nodig om goed, veilig en eenvoudig gebruik te maken van digitale zorg? Dit gaat allemaal niet vanzelf, merken we aan het relatief lage gebruik van digitale zorg.

In deze uitgave staan mooie voorbeelden van vormen van digitale zorg. Die zijn niet alleen vormgegeven om mensen meer eigen regie te geven en de kwaliteit van de zorg en de organisatie te vergroten. Ze bieden ook een antwoord op het tekort aan personeel. Personeel is nu juist de belangrijkste asset in de zorg. Juist daarom sluit ik graag aan bij de oproep voor het ontwikkelen van digitale zorg met de patiënt en verpleegkundige. We moeten daarbij ook investeren in digitale vaardigheden. Zodat de toepassing eenvoudig is en makkelijk gebruikt kan worden. 

Toepassingen dienen samen te komen in een platform. Zo wordt sturingsinformatie gecreëerd over passende zorg en hoe we die slim organiseren. Bovendien draagt dit, mits goed georganiseerd, bij aan gebruiksgemak voor medewerker en patiënt. 

Ik hoop dat u zich laat inspireren door de vele mooie mogelijkheden die beschreven staan in deze uitgave. Laten we onszelf daarbij ook steeds de vraag stellen: voor wie en op welke vragen biedt deze toepassing een antwoord. Zo gaan we samen digitaal vooruit. 

@LeaBouwmeester

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s