Lea Bouwmeester

Huidige functies:

  • Lid Raad van Advies CAK
  • Voorzitter Nederlands Congres voor Volksgezondheid
  • Voorzitter Landelijk Platform KOPP

Zie profiel op LinkedIn.

 

Lea Bouwmeester senior adviseur team e-health bij ECP

 

Leidschendam, 1 juni 2017 – Lea Bouwmeester gaat per 1 juni aan de slag bij het zorgteam van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, een onafhankelijk platform voor samenwerking en kennisuitwisseling over nieuwe technologie. Zij zal de activiteiten voor ECP verrichten naast haar functie als directeur (per 1 juli) van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Lea Bouwmeester was tot maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en tien jaar woordvoerder op het gebied van zorg. “Tijdens mijn ‘zorginnovatietour’ heb ik gezien welke kansen e-health biedt om langer gezond te leven en om zelf regie te houden. En ook hoe moeilijk het is om e-health breed toegankelijk te maken. Ik werk graag vanuit ECP mee aan het verder ontwikkelen van e-health, door mensen te verbinden en door samenwerking te stimuleren vanuit het belang van patiënten.”

De zorgsector is één van de sectoren waar de digitalisering ongekende mogelijkheden én uitdagingen biedt. ECP verbindt partijen en smeedt coalities om e-health een stap dichterbij te brengen. Het platform richt zich onder meer op langdurige zorg & ICT, e-health bij gemeenten, zorg en privacy, big data. ECP wil e-health voor iedereen toegankelijk maken, met speciale aandacht voor bewustwording onder burgers, patiënten en zorgverleners en voor het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden.

Bron: persbericht ECP

Advertentie

Nieuwe NDF directeur Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester wordt per 1 juli de nieuwe directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie. Volgens Bouwmeester biedt de functie haar de kans om met nieuwe energie werk te maken van vernieuwing van de zorg. “Ik ken de NDF als een zeer relevante, innovatieve koepel die zich met een sector brede aanpak inzet voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes.”

Bouwmeester was tien jaar lang woordvoerder zorg voor de PvdA. Vorig jaar zomer liet ze al weten na de verkiezingen van maart 2017 niet te zullen terugkeren in de Tweede Kamer. Niet om de zorg vaarwel te zeggen, integendeel. Bouwmeester: “We staan voor enorme uitdagingen, zeker als het gaat om leefstijl gerelateerde aandoeningen, zoals diabetes mellitus. Volgens recent onderzoek van Erasmus MC is de trend dat 1 op de 3 Nederlanders vroeg of laat diabetes type 2 krijgt. Onvoorstelbaar eigenlijk, maar ook onacceptabel zou ik zeggen.”

Volgens de laatste officiële cijfers van het RIVM hebben 5,3 miljoen Nederlanders minstens één chronische aandoening, een derde van de bevolking. Dat percentage zal de komende jaren blijven groeien, met name door onze leefstijl en door vergrijzing. Van de 5,3 hebben 1 miljoen mensen diabetes, waarvan 90 procent type 2. Nog eens zo’n 750.000 hebben een hoog risico om diabetes type 2 te krijgen. Van hen krijgt een derde binnen 6 jaar ook daadwerkelijk die diagnose te horen.

Bouwmeester: “We kunnen dit als samenleving niet laten gebeuren. En we kunnen dus niet op dezelfde voet door. We weten met elkaar dat we onze focus moeten verleggen, van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Politiek heb ik mij daar altijd hard voor gemaakt. Dat blijf ik doen, maar nu meer direct en concreet. Het diabetesveld is goed georganiseerd, innovatief en toonaangevend. Het is bij uitstek de sector om de vernieuwing van de zorg die nodig is vorm te geven. Een uitdaging die ik als directeur van de NDF graag aanga, samen met het bestuur en onze brede achterban.”

Anita Faber, bestuurslid NDF en voorzitter van de selectiecommissie : “Lea Bouwmeester brengt veel ervaring en een groot relevant netwerk mee. Dat biedt kansen voor de NDF, ook voor nieuwe dwarsverbanden en partnerships. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat onze nieuwe directeur de stem van de patiënt goed zal weten te verwoorden, want zo kennen we haar. Die stem moet altijd uitgangspunt zijn.”

Bron: persbericht NDF